Nevěřili byste, co všechno skrývají pohádky a jak jsou důležité

Děti 23. října 2021 | 17:48 — Marcela Plachá
Tradiční pohádky obsahují mnoho symbolů a jsou pro zdravý vývoj mozku naprosto zásadní. Jedním z hlavních poselství pohádek je naprogramování našeho podvědomí. Pohádky ale pomáhají i dospělým. Můžete pomocí nich vyřešit hlavně své vztahy, ale také deprese či obezitu.
Další 3 fotografie v galerii
V příbězích našich předků je skryto mnoho poselství / Pixabay

Dospělí obvykle sledují pohádky kriticky. Vidí v nich spoustu nereálných postav a řešení. Malé děti ale cítí, že pohádku musejí vnímat jako obraz – tedy ne logicky. Tuší, že každý chlapec může být Bajajou, že porazí draka, který střeží tu nejcennější bytost – tedy maminku, že Červená Karkulka se nestřetne s „vlkem“, ale s „cizím nebezpečným násilníkem“, že opuštěná „Mařenka s Jeníčkem“ se učí mít rádi i „zlou matku“, že „temný les“ je přeci plný nadpřirozených bytostí, protože i život je plný „nečekaných událostí a zvratů“. Nejen děti, ale i dospělí podprahově cítí, co je podstatou tradiční pohádky. Její symbolika totiž není logická a mluví tak přímo s naším podvědomím.

Kdo sleduje pohádky, mívá dobré vztahy

Odborník na pohádkové příběhy, Michal Černoušek, zdůrazňuje hlavně jejich význam pro správný vývoj vztahů: „Uvědomte si např., že malé děvčátko miluje a zbožňuje svého tatínka a chce jím být milováno se vším všudy, bezvýhradně a bez výjimek. Protože člověk je bytost narcistická, má především rád sám sebe, chce tatínka jen sám pro sebe. Jakmile děvčátko začne tatínka takto bezvýhradně milovat, dochází k citové trhlině. Ta je vyplňována fantaziemi: představami o tom, jak mi tatínek úplně a beze zbytku patří... To je doba, kdy se sourozenci a vlastní maminka proměňují v konkurenty, v rivaly (Pohádka o Popelce).“

Jinou pohádku pro holku a jinou pro kluka

Na druhou stranu chlapci se musejí popasovat zejména se vztahem ke své matce. „Drak je symbolem otce, maskulinní agresivity, síly dospělých mocností... A takový drak v očích malých chlapců střeží a hlídá tu nejmilovanější bytost – tedy maminku. Je známo, že na určitém vývojovém stupni touží mít chlapci maminku jen sami pro sebe (Pohádka o Bajajovi, Oidipovi apod.),“ uvádí Michal Černoušek.

„Pohádka o Bajajovi je mýtem o zrození hrdiny. Je to obraz postupného vývoje nezávislého já, na jehož konci by měl stát celistvý muž, nerozdrobený neurotickými úzkostmi... Vyprávění o hrdinovi je univerzálně důležité pro citový a mravní vývoj chlapců. Může nabírat i různých moderních převleků například v podobě Vinnetoua,“ vysvětluje.

Nestydět se za negativní vlastnosti

Pohádky napomáhají k vědomí, že každý má i stinné stránky, za které se nemusí stydět, že svět je někdy velmi složitý a klade nám mnohé překážky, ale stále je tu naděje. Důležitým poselstvím je právě ono vítězství dobra. Naše mysl musí přijmout fakt, že i z té největší šlamastyky se dá vydrápat kamsi do nebes, že i Popelka může být královnou a že princ ji miluje i ve špinavé zástěře, že i Hloupý Honza má šanci na trůn a že mocný černokněžník není nepřemožitelný a bude zničen. I ten největší pesimista se musí naučit věřit, že kdesi za devatero horami jsou lidé šťastní a nic jim nechybí. Je zcela zřejmé, že pohádkové příběhy vnášejí do chaosu řád a jsou nezbytnou duchovní potravou.

Pohádka obsahuje „vzkaz“ pro vaše nevědomí. Není dobré o pohádkách přemýšlet logicky. Mnohem vhodnější je sledovat pohádku jako obraz.

Pomoc proti úzkostem

Významně pohádky pomáhají u psychických úzkostí. „V pohádkách je často ten zlý vyhoštěn. Není totiž v životě horší hrozba, než zůstat opuštěn, sám, vyvržen ze světa. Být vyobcován znamená nejen v pohádkách, ale i v primitivních pospolitostech definitivní konec. Je proto těžké zbavit se strachu z osamocení. Obzvláště děti takovou separační úzkost prožívají velmi intenzivně,“ zdůrazňuje Černoušek.

Podobně se ve svých knihách vyjadřuje další odborník na pohádky, psychoterapeut Bruno Bettelheim: „Existuje všeobecně rozšířený odpor k tomu, aby se děti dozvěděly, že příčinou mnoha životních nezdarů je naše přirozenost – sklon všech lidí jednat agresivně, asociálně, sobecky, ze zlosti a úzkosti. Namísto toho chceme, aby děti věřily, že všichni lidé jsou vrozeně dobří. Ale děti vědí, že ONY vždycky dobré nejsou, a často by raději nebyly. To je v rozporu s tím, co jim říkají rodiče, a právě to činí z dítěte v jeho vlastních očích netvora,“ zdůrazňuje Bettelheim, podle kterého pohádka bere existenciální úzkosti a těžká rozhodování vážně a přímo je oslovuje: pořebu být milován a strach z vlastní bezcennosti, lásku k životu a strach ze smrti.

Každá drobnost je důležitá

Dítě prožívá zásadní proměny v povaze věcí všude kolem, i když dospělí jeho vnímání nesdílí. Zkusme pozorovat chování dítěte ve vztahu k neživým předmětům: některé z nich – tkanička do bot nebo hračka – je dokážou přivést k naprostému zoufalství a k pocitu, že je úplně hloupé. V okamžiku, kdy předmět jako zázrakem poslechne a vyplní příkaz, stane se z nejsklíčenější bytosti ta nejšťastnější. Cožpak to nedokazuje kouzelnou povahu předmětu? Malé dítě toho dokáže samo jen málo, a to vede k mnoha zklamáním. Pohádka tomu předchází tím, že připisuje neobyčejně vysokou hodnotu i nejnepatrnějším činům.

Pohádky pomáhají i dospělým

Lidé si v příbězích vždy nacházejí spřízněné duše. „Když se seznamujeme s obsahem pohádkového příběhu, měli bychom mít na paměti, že jednotlivé pohádkové postavy můžeme chápat jako obrazy našich vlastních typických sklonů v myšlení a jednání. Budeme-li takto postupovat, můžeme pohádkový příběh učinit naším vlastním příběhem. Tedy spíše než abychom pohádkové postavy nadměrně objektivizovali, ptejme se: Co o mně tahle postava vypovídá? Mám stejné zkušenosti jako ona? Myslím a jednám podobně? A jaké důsledky z toho pro mne vyplývají? To je důležité si uvědomit,“ říká psycholožka Murray Stein. Doporučuje také nevysvětlovat dětem význam pohádek. Každý si v příběhu najde potravu, kterou právě potřebuje. O dalších důvodech, proč číst pohádky, jsme psali zde.

Zdroj: tradicni-terapie.cz, spiegel.de.

Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Hanychová zveřejnila identitu nové milenky Jaromíra Soukupa: Nejvíc mě ranilo, že to byla moje dlouholetá kamarádka!

Jak správně prát tenisky v pračce, aby se nezničily ani boty...

Nový trend vtrhl do českých měst, střešní včelaření je...

Vánočním věncům letos nebude vévodit jehličí, ale...

Tipy, jak pěstovat vánoční kaktus, aby vám kvetl jako divý...

Péče o pokojovky v zimě: Pozor na průvan, suchý vzduch,...

Umělecká fotografie je na vzestupu navzdory snadné dostupnosti...

Zavřít reklamu