Tajemné, biblické jméno Salome. Co znamená a kdo byly podle Bible její nositelky?

Retro 19. srpna 2022 | 12:30 — Pavla Krejčí
Křesťanská historie není k ženám příliš přívětivá a existuje jen hrstka z nich, které se hluboce zapsaly do legend a vyprávění. Jednou z nich byla Salome. Tančila na hostině a za odměnu žádala hlavu Jana Křtitele. Bible však vypráví ještě o jiné Salome.
Salome zaujala svou krásou / Depositphotos

Salome. Bible vypráví o ženě tohoto jména, které vzbuzuje obdiv i opovržení. Ve skutečnosti se v Písmu svatému mluví o dvou ženách tohoto jména. I když o žádné z nich neznáme mnoho podrobností, jejich existence je důležitá. Jedna Salome je následovnicí Boha a zúčastnila se Ježíšova ukřižování. Druhá Salome jednala podle vlastních tužeb a oddanosti k matce.

Podle historiků je jedna označována jako „spravedlivá“ a druhá je nazývána jako „nespravedlivá“. Avšak pouze jedna Salome je svým příběhem nejvíce známa. 

Samotné jméno Salome pochází z hebrejského 'šalom', což znamená 'mír'. Snad každá z žen svým způsobem míru opravdu chtěla dosáhnout, i když jinou cestou. 

Kdo byla princezna Salome?

Za tu „nespravedlivou“, o níž se nejvíce mluví, byla označována Salome, dcera Heroda Filipa a Herodiady. Jejím dědečkem tak byl nechvalně známý král Herodes, který popravil většinu své rodiny a nechal vyvraždit všechna novorozeňata, když kolovaly zvěsti o narození spasitele.

Salomina matka se hluboce zamilovala do nevlastního bratra svého manžela, Heroda Antipa. Avšak podle židovského práva byl vztah mezi nimi incestní. Porušili všechna pravidla, aby se mohli vzít a čelili kvůli tomu společenskému odsouzení. Dalším faktem, proč jejich láska nebyla možná, byli kritikové královské rodiny. Mezi ně patřil zejména Jan Křtitel. V té době totiž probíhala neutuchající válka názorů mezi Janovou politicko-náboženskou sektou a Salominou rodinou.

Jan Křtitel byl nakonec uvězněn za to, že promluvil a odsoudil sňatek Heroda Antipa a Herodiady. A přestože byl uvězněn, Herodes se zdráhal nechat ho zabít kvůli Janově popularitě. Věděl totiž, že by mohlo dojít k povstání, kdyby to byl on, kdo by stál za Janovou popravou.

Na počest Herodových narozenin se konala velká hostina. Zatímco opilecké radovánky vrcholily, poslala Herodias svou dceru Salome, aby na oslavě zatančila. Její krása a tanec měly na hosty zapůsobit, proto král slíbil, že jí dá, co bude chtít. Toho využila Salomina matka a přiměla ji, aby žádala o hlavu Jana Křtitele na podnose. Byť se Herodes zdráhal, byl nucen svůj slib dodržet a nechal Jana popravit. Podle Písma byl Herodes ze svého činu sklíčený, ale cítil, že musí splnit svou přísahu. Salome pak vzala Janovu hlavu a předložila ji matce na podnose. 

Evangelia nám o Salome neříkají nic víc, ale historie ano. Podle Josefa, starověkého židovského historika, se Salome provdala za Filipa tetrarchu a poté Aristobula, vnuka Heroda a bratra Agrippy. 

Salome, Ježíšova následovnice

Druhá Salome byla manželkou Zebedea a matkou Jana a Jakuba, kteří byli Ježíšovými učedníky. Písmo říká, že přišla za Ježíšem s žádostí, aby její synové seděli na čestných místech v království. Byla silně věřící a chtěla pro své syny to nejlepší. Ježíš jí odpověděl, že rozhodnutí nebylo na něm. 

V Bibli je dále uvedeno, že během ukřižování Ježíše stála po boku Máří Magdaleny a Marie. Po jeho smrti byla „spravedlivá“ Salome také jednou ze tří žen, které potkaly anděla u hrobu. Tyto tři ženy přinesly koření, aby pomazaly Ježíšovo tělo. Poté, co se setkaly s andělem, který sdělil zprávu o spasitelově zmrtvýchvstání, šly sdělit dobrou zprávu ostatním. Markovo evangelium je jediné, které zmiňuje tuto Salome jménem. Psali jsme také: Byl autor Alenky v říši divů pedofil? Údajně si fotil mladé dívky a chtěl si vzít dceru svých přátel

Autorský článek, další zdroj: britannica.comhistoryswomen.com

Další články
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Nejprodávanější kompaktní dodávka na elektřinu v Evropě má nástupce, nový Expert se mimořádně povedl

Co můžete očekávat, když přivedete dítě do domácnosti se...

Jak správně prát tenisky v pračce, aby se nezničily ani boty...

Jedlá soda je dostupný a účinný pomocník v péči o psa či...

Jak jednoduše vyrobit trendy paletový nábytek na zahradu i do...

Nový trend vtrhl do českých měst, střešní včelaření je...

Vánočním věncům letos nebude vévodit jehličí, ale...

Zavřít reklamu