Epileptický záchvat může dostat kdykoliv každý z nás. Poznejte příznaky a zásady první pomoci

Zdraví 20. srpna 2020 | 16:52 — Monika Moorová
Epilepsie je snad stará jako lidstvo samo. Trpěli jí i mnohé známé osobnosti, jako například římský císař Caesar nebo ruský spisovatel Dostojevskij. Epilepsie je onemocnění, které se vyznačuje občasnými a opakovanými záchvaty, jejichž původ je v mozku.
Dalších 5 fotografií v galerii
Epilepsie je chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty / Pixabay/ Gerald

Epilepsie je chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty. Česky se nazývá padoucnice, protože postižený člověk upadne do jakéhosi záchvatu a ztrácí na různě dlouhý okamžik vědomí. Jednorázový záchvat může postihnout až 5 % populace. 

Jaké jsou příznaky epileptického záchvatu?

Epileptický záchvat může dostat každý z nás, a to kdykoliv v průběhu života. Lidé si většinou myslí, že epileptický záchvat znamená záchvat bezvědomí s křečemi. Není to tak docela pravda, protože se jedná pouze o jeden jeho typ. Epileptických záchvatů je totiž mnoho druhů.

Mohou se projevit například poruchou chování nebo záškuby na polovině těla, mohou se objevit jen jedenkrát v životě, ale mohou se vyskytovat i častěji a nepravidelně. Pak se již obvykle jedná o diagnózu epilepsie. Postihnout může každého bez rozdílu věku a pohlaví, a to při plném vědomí i ve spánku.

  • Prvním typem je symptomatická epilepsie. Ta má zjistitelný původ. Může se vyvinout u lidí po úrazu hlavy a po infekci mozku. Důvodem mohou být mozkové nádory nebo odchylky od normálních funkcí mozku.
  • Druhým typem je idiopatická epilepsie, kde je určitá vrozená dispozice, což však neznamená, že by potomci epileptika museli epilepsií nutně trpět.
  • Třetím typem je kryptogenní epilepsie, kde je příčina zcela nejasná. Možná proto, že věda ještě nepokročila tak daleko, aby ji zjistila.

Důležitá je první pomoc

V případě záchvatu je v první řadě důležité nepropadat panice. Zachovejte klid, položte nemocného na bok, aby mu nezapadl jazyk, podložte pod něj něco měkkého a odstraňte z dosahu všechny předměty, o které by se pacient mohl zranit. Nezapomeňte odstranit možnou překážku z úst, například umělý chrup či potravu a postiženého pokud možno udržte v klidu. 

Po odeznění záchvatu se snažte se zmírnit pozáchvatovou zmatenost. Pokud se jedná o první záchvat, neprodleně volejte záchrannou službu. V případě, že se záchvaty občas opakují zachovejte klid, poskytněte shora popsanou pomoc, snažte se nemocného utišit a následně vyhledejte lékařské ošetření.

Existuje i život ohrožující stav, takzvaný status epilepticus, kdy se střídá jeden záchvat za druhým. Pak je nutné neprodleně přivolat lékařskou pomoc a nemocného hospitalizovat.

Kdy vám hrozí epilepsie?

Pokud máte v rodině epileptika, pak je u vás riziko epilepsie vyšší. Neznamená to však, že jí musíte onemocnět. Ve středním věku může epilepsie vzniknout při alkoholismu. Jinak nelze riziko předvídat. Pokud máte nějaké dispozice, může u vás epileptický záchvat vyvolat nedostatek spánku, požití většího množství alkoholu nebo třeba pohled do blikajícího světla na diskotéce. Pásový opar může napadnout každého, kdo má oslabenou imunitu. Pusťte se do boje včas.

Další články
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Tady velím já. Budoucí královna Kate Middleton je moderní matriarchou

Jak správně uskladnit hlávky zelí, aby neoschly a uchovaly si...

Vyrobit si přírodní podzimní dušičkovou výzdobu na hrob...

Jak povzbudit k životu usychající vřes. Stačí dvě lžíce...

Nevhodné stanoviště, malá jáma, chybějící opora a další...

Jak využít spadané listí na zahradě. Vyrobte si z něj...

Chraňte v říjnu jabloně před škůdci a chorobami. Postřik...

Zavřít reklamu