Stovky tisíc lidí v Česku netuší, že mají nemoc, která hlásí příchod cukrovky

Zdraví 20. března 2024 | 10:44 — Marek Pokorný
Prudce rostoucí výskyt obezity a s ní spojené cukrovky 2. typu představuje pro Českou republiku podle odborníků a lékařů naléhavý zdravotní i socioekonomický problém.
Prediabetem trpí dle statistik až čtvrtina české populace / Pixabay

Zatímco před necelým půlstoletím trpělo nadváhou nebo obezitou 20 % lidí a diabetem 4 %, dnes má dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyšší hmotnost více než 60 % lidí a s cukrovkou se léčí každý desátý obyvatel České republiky. 

Tempo nárůstu diabetu 2. typu je alarmující. Hlavní příčinou je životní styl, v němž je rozhodující snadný přístup k jídlu a chuť, nikoli hlad vedoucí k přejídání, a to bez dostatečné kompenzace pohybem. V České republice je nyní více než milion diabetiků 2. typu a každý rok přibývá až 60 tisíc nových pacientů, přičemž se jedná pouze o ty, u nichž bylo toto onemocnění diagnostikováno.

Prediabetes je tedy důležitým varováním a nabízí příležitost k opatřením, která mohou zabránit rozvoji diabetu. „Pokud se pacient s určitou hodnotou glykémie nezačne léčit, je téměř jisté, že jeho stav přejde v diabetes. Ale už 10–15% snížení hmotnosti může vrátit glykémii do normálu,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., z České obezitologické společnosti ČLS JEP.

Prediabetem přitom trpí až čtvrtina české populace a téměř polovina lidí ve věku 55 až 64 let. Problémem však je, že prediabetes nemá žádné klinické příznaky a lidé, kteří nechodí na pravidelné preventivní prohlídky, o své zvýšené glykémii nemají tušení. 

Zásadním problémem cukrovky je, že vede k dalším komplikacím – je nejčastější příčinou slepoty, selhání ledvin, neuropatie a významně zvyšuje riziko infarktu myokardu, mrtvice nebo srdečního selhání. „Epidemii obezity a potažmo diabetu bych přirovnal k problému, jakým je nárůst emisí skleníkových plynů. Oba problémy jsou extenzivně studovány, hodně se o nich hovoří, ale řešení obou je možné pouze na celospolečenské úrovni, k čemuž je nezbytné přijmout zásadní a velmi bolestivá opatření. V obou případech, obávám se, však již pokročily do fáze, kdy je společnost nedokáže kočírovat, natožpak ukočírovat. Určitě ne po dobrém," varuje prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava.

Důsledky diabetu však nedoléhají pouze na samotné pacienty, ale mají také rozsáhlé sociální a ekonomické dopady. „Do budoucna bude stále komplikovanější financovat moderní péči z veřejného zdravotního pojištění, zejména v situaci masového rozšíření některých civilizačních onemocnění. Měli bychom si uvědomit, že zdraví je svým způsobem náš nejcennější majetek, a podle toho se k němu chovat a pečovat o něj, stejně jako se staráme například o své auto. A součástí naší péče by měla být i prevence nemocí, kterým se vyhnout lze a které si zbytečně způsobujeme sami – jako je tomu v případě cukrovky 2. typu," upozorňuje PharmDr. Petr Fifka, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. 

Zdroj: Česká obezitologická společnost, ÚZIS ČR

Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Hanychová zveřejnila identitu nové milenky Jaromíra Soukupa: Nejvíc mě ranilo, že to byla moje dlouholetá kamarádka!

Jak správně prát tenisky v pračce, aby se nezničily ani boty...

Nový trend vtrhl do českých měst, střešní včelaření je...

Vánočním věncům letos nebude vévodit jehličí, ale...

Tipy, jak pěstovat vánoční kaktus, aby vám kvetl jako divý...

Péče o pokojovky v zimě: Pozor na průvan, suchý vzduch,...

Umělecká fotografie je na vzestupu navzdory snadné dostupnosti...

Zavřít reklamu